Add :
Changgang Center Disctrict. Yonghe. Xintang. Guangzhou. Guangdong. P.R.C
Tel  :
(86-20)-61755888/61755766
Fax :
(86-20)-61755795
E-mail :
wkk@waikar.com